INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
KrajoznawczeRegionalneTurystyczne

  "6 x Śląsk"    Turysta Dolnego Śląska    Turysta Zagłębia Miedziowego  

  "Szlakami Zamków Polskich"    "Korona Studentów"    Turysta Euroregionu Nysa    "Znam Ślężę"  


"6 x Śląsk"


1. Celem imprezy jest popularyzacja Dolnego Slaska.

2. Udział w imprezie polega na uczestnictwie w dowolnej imprezie turystycznej (rajdy, złazy, wycieczki zbiorowe i indywidualne na terenie Dolnego Slaska).

3. Nie zalicza się powtórzeń tych samych miejsc i miejscowosci w danym roku.

4. Warunkiem otrzymania odznaki oraz zaliczenia imprezy jest potwierdzenie minimum szesciu miejsc lub miejscowosci w ciagu roku kalendarzowego.

5. Uczestnictwo powinno być potwierdzone przez organizatora imprezy, a w przypadku bytnosci indywidualnej przez jakikolwiek urzad lub przodownika turystyki kwalifikowanej. Przodownicy turystyki kwalifikowanej moga potwierdzać odbycie wycieczki sami.

6. Wpisowe wynosi:

- członkowie SKKT PTTK, opiekunowie tych kół, przodownicy turystyki kwalifikowanej - 5 zł,
- pozostali uczestnicy - 7 zł.

7. Za zgłoszenie uważa się przesłanie do końca czerwca odpowiedniej kwoty na konto bankowe Oddziału PTTK w Jaworze lub przekazem pocztowym na adres: PTTK Zarzad Oddziału "Ziemi Jaworskiej", ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor z adnotacja "6 x Dolny Slask". Wpłatę można też uiscić w biurze Zarzadu Oddziału.

8. Nadesłanie kart potwierdzeń z minimum szescioma potwierdzeniami imprez obowiazuje do 15 listopada każdego roku. Stanowi to podstawę do przesłania pamiatkowego znaczka.

9. Wsród uczestników, którzy wykaża się udziałem w największej ilosci imprez rozlosowane będa nagrody w miejscu i terminie podanym przez organizatora.

 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.