INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
KrajoznawczeRegionalneTurystyczne

  "6 x Śląsk"    Turysta Dolnego Śląska    Turysta Zagłębia Miedziowego  

  "Szlakami Zamków Polskich"    "Korona Studentów"    Turysta Euroregionu Nysa    "Znam Ślężę"  


Turysta Dolnego Śląska


Wyglad Odznaki:1. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych i historycznych Dolnego Slaska, jego osiagnięć gospodarczych i kulturalnych.

2. Odznaka może być przyznana turyscie, który odbył wycieczki po Dolnym Slasku w jakikolwiek sposób (piechota, na rowerze, motocyklem, samochodem, kajakiem, żaglówka i na nartach).

3. Odznaka "Turysta Dolnego Slaska" jest odznaka kilkustopniowa: brazowa, srebrna, złota i za wytrwałosć. Odznakę brazowa można zdobyć uzyskawszy 100 pkt. za wycieczki odbyte na terenie Dolnego Slaska w ciagu jednego roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia). Odznakę srebrna zdobywa się przez dwa lata, uzyskujac po 100 pkt. rocznie, razem 200 pkt. Odznakę złota zdobywa się trzy lata, uzyskujac po 100 pkt. rocznie, razem 300 pkt. Po uzyskaniu odznaki złotej można zdobywać odznakę za wytrwałosć przez cztery lata, uzyskujac każdego roku 100 pkt. Przerwa roczna lub dłuższa pomiędzy poszczególnymi odznakami nie przekresla uprzednio nie zweryfikowanych odznak.

4. 1 pkt. zaliczany na odznakę "Turysta Dolnego Slaska" odpowiada 1 pkt. zaliczanemu na OTP, GOT, NON, GON, KOT, MOT, lub 3 pkt. na ŻOT i TOK.

5. Ustala się honorowa odznakę "Turysta Dolnego Slaska", będaca jednoczesnie odznaka za wytrwałosć. Odznaka honorowa może być nadana również za wybitne zasługi i osiagnięcia dla popularyzacji i rozwoju turystyki na Dolnym Slasku.

6. Sprawy weryfikacji i przyznawania odznaki "Turysta Dolnego Slaska" zdobywanej w trybie normalnym powierza się referatom weryfikacyjnym odznaki, utworzonym przy oddziałach PTTK województwa dolnoslaskiego.

7. Punkty na odznakę "Turysta Dolnego Slaska" potwierdzone przez przodowników turystyki kwalifikowanej badz przysługujace w wyniku stwierdzonej pieczatkami przebytej trasy notuje się na kartach potwierdzeń terenowych odznaki "Turysta Dolnego Slaska".

8. Zdobywajac odznakę "Turysta Dolnego Slaska" można równoczesnie zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, pod warunkiem przestrzegania zasad regulaminowych danej odznaki.

9. Regulamin niniejszy obowiazuje od dnia 23 czerwca 1977 r.

 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.