INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
KrajoznawczeRegionalneTurystyczne

  "6 x Śląsk"    Turysta Dolnego Śląska    Turysta Zagłębia Miedziowego  

  "Szlakami Zamków Polskich"    "Korona Studentów"    Turysta Euroregionu Nysa    "Znam Ślężę"  


Turysta Euroregionu Nysa


1. Odznaka TURYSTA EUROREGIONU NYSA, zwana dalej "Odznaka", ustanowiona została w celu popularyzacji walorów turystycznych Euroregionu i aktywizacji turystycznej obszaru, zwiększenia możliwosci wzajemnego poznania ludnosci zamieszkujacej w Euregionie oraz zapewnienia atrakcyjnej pamiatki z wypraw turystycznych na terenie ERN.

2. Odznakę może zdobywać

3. każda osoba, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która ukończyła siódmy rok życia, zamieszkujaca zarówno na terenie Euroregionu, jak i poza jego obszarem.

4. Odznaka ma trzy stopnie (brazowy, srebrny, złoty), zdobycie których wymaga spełnienia wymogów zawartych w Regulaminie.

5. Za szczególne zasługi dla rozwoju turystyki Komisja Turystyki ERN może przyznać

6. Honorowa Odznakę "Turysta Euroregionu Nysa".

7. Zdobycie odznaki w stopniu brazowym wymaga odbycia szesciu wycieczek na obszarze Euroregionu NYSA, trasy których przebiegać

8. będa przez teren dwóch gmin niemieckich, dwóch gmin czeskich i dwóch gmin polskich, z wyłaczeniem miast Zittau, Liberec i Jelenia Góra.

9. Zdobycie odznaki w stopniu srebrnym wymaga odbycia dziewięciu wycieczek na obszarze Euroregionu Nysa, podczas których odwiedzone zostana:

- Muzeum slaskie w Görlitz, Muzeum Południowoczeskie w Libercu i Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze,
- szczyty Jested, Landeskrone i snieżka,
- gmina niemiecka, gmina czeska i gmina polska, ale inne niż przy zdobyciu odznaki w stopniu brazowym, z wyłaczeniem miast Zittau, Liberec i Jelenia Góra oraz udziału w zorganizowanych na obszarze Euroregionu NYSA trzech imprezach turystycznych.

10. Zdobycie odznaki w stopniu złotym wymaga odbycia piętnastu wycieczek na obszarze Euroregionu Nysa, podczas których odwiedzone zostana:

- miasta Zittau, Liberec i Jelenia Góra,
- trzy obiekty zabytkowe,
- trzy zamki,
- trzy obiekty przyrodnicze,
- gmina niemiecka, gmina czeska i gmina polska, ale inne niż przy zdobyciu odznaki w stopniu brazowym i srebrnym oraz udziału w zorganizowanych na obszarze Euroregionu NYSA trzech imprezach turystycznych.

11. Spełnienie poszczególnych wymogów odznaki nie może być

12. realizowane w jednym dniu.

13. Spełnienie wymogów Regulaminu wymaga potwierdzenia w Ksiażeczce Odznaki.

14. W jednym roku kalendarzowym możliwe jest zdobycie jednego stopnia odznaki.

15. Stwierdzenia spełnienia wymogów i nadania odznaki dokonuje Komisja Weryfikacyjna, powołana przez Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", który ustala zasady pracy Komisji. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej sa ostateczne.

16. Odznaka odpowiedniego stopnia wydawana jest przez Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokosci ustalonej przez Oddział. Możliwe jest wydawanie duplikatów odznaki na podstawie zweryfikowanej Ksiażeczki Odznaki.

17. Interpretacja Regulaminu należy do Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" oraz Komisji Weryfikacyjnej Odznaki.

18. Regulamin obowiazuje od 2001 roku.

 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.