INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
  Członkostwo w PTTK    Informacje o PTTK    Karta Praw i Obowiązków  Informacje o PTTKPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiajace turystów i krajoznawców. Powstało z połaczenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następca oraz spadkobierca ich tradycji, dorobku ideowego, a także majatku tych Towarzystw.

Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowana we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki zwiazany z poznawaniem Ojczyzny, ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiajace turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granica - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służacy rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.

PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranica polski produkt turystyczny - Turystykę aktywna.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działaja oni w ponad 3 tysiacach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworza Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadajace osobowosć prawna. Obecnie w Polsce działa około 340 oddziałów PTTK.

Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 60 tysięcy kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, wodnych i innych. Przez Polskę wioda dalekobieżne /transeuropejskie/ szlaki piesze i rowerowe nad którymi merytoryczna opiekę i prawna sprawuje PTTK.

PTTK dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi w których znajduje się ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych. Składa się na to 60 domów turysty, 77 schronisk górskich, 35 stanic i osrodków turystyki wodnej, 33 osrodki campinowe i 5 zajazdów o zróżnicowanym standardzie.

PTTK jest wydawca ksiażek, map i folderów - posiada własne wydawnictwo "Kraj" Sp. z o.o., które istnieje od 1975 r.

W gestii Towarzystwa jest również 16 Regionalnych Muzeów, które sa osrodkami tradycji ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce - posiadamy w nich unikalne dokumenty i inne materiały swiadczace o ogromnym udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalnosci społecznej i kulturowej w Polsce.

Bardzo istotna rolę w życiu Towarzystwa i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa spełniaja wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK - Centralny Osrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi oraz Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie.

Zgodnie z hasłem "Wszystko o górach - wszystko dla Gór", Centralny Osrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, ksiażki, mapy i inne materiały informacyjne o wszystkich górach swiata.

Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia dysponuje bogatymi zbiorami (64 tys. Jednostek) z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Z kolei Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi jest specjalistyczna jednostka programowa PTTK w zakresie zagadnień zwiazanych z fotografia krajoznawcza, technika video, filmowa itp.

W działalnosci Towarzystwa najważniejsi sa ludzie - nasi członkowie i wspaniali działacze społeczni. To oni wyznaczaja rangę oraz tworza dorobek PTTK.

Towarzystwo swoja działalnosć programowa realizuje dzięki, głównie społecznej, kadrze programowej. Stanowia ja organizatorzy i instruktorzy turystyki , opiekunowie przyrody i strażnicy ochrony przyrody, społeczni opiekunowie zabytków, przodownicy turystyki w poszczególnych dziedzinach turystyki i znakarze szlaków - razem ponad 25 tys. osób. Osobna grupę stanowia przewodnicy - jest ich blisko 10 tysięcy.

PTTK dysponuje systemem szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki kwalifikowanej. Dla młodzieży szczególnie atrakcyjna forma szkolenia jest udział w zajęciach prowadzonych w Młodzieżowych Szkołach Turystyki organizowanych przez PTTK w okresie ferii szkolnych. Podstawowym i charakterystycznym wyróżnikiem PTTK jest rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich dyscyplinach. W ramach działalnosci oddziałów, kół i klubów organizowane sa setki rajdów, zlotów, spływów i rejsów.

PTTK upowszechniło w Polsce zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej z najbardziej popularna Górska Odznaka Turystyczna i najstarsza narciarska na czele.

Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będaca jednoczesnie Karta Rabatowa PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK moga korzystać z rabatów handlowych za usługi noclegowe w obiektach PTTK i innych, których własciciele przystapili do karty, w wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, za usługi gastronomiczne, przewozowe, handlowe i inne w firmach wymienionych w Informatorze.

Duże znaczenie przywiazuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do współpracy międzynarodowej. Aktualnie Towarzystwo, poza EWV, jest członkiem następujacych organizacji międzynarodowych:
• Alliance Internationale de Tourisme
• Naturfreunde Internationale
• Federation of Nature and National Parks of Europe (EUROPARC Federation)
• Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
Powyższa informacja w sposób bardzo skrócony prezentuje historię i działalnosć Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

W PTTK - przez prawie pięćdziesiat lat jego działalnosci - skupili się ludzie różnych swiatopogladów i orientacji politycznych. Łaczy ich pasja uprawiania turystyki, odkrywania piękna swojego kraju, chęć społecznego działania. Towarzystwo ma również wielu przyjaciół poza granicami Polski - mamy nadzieję, że grono tych przyjaciół będzie wzrastało.

Zapraszamy do PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.


 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.